Kim Cang
Đạo sĩ Kim Cang Ta
Người luyện tập khí công như gạn lắng nước đục bẩn để lấy được nước trong sạch dùng hằng ngày, khí công là món ăn nuôi sống cơ thể, tinh thần đồng thời là phương pháp chữa bệnh nan y, cùng nhau chia sẻ những mục tiêu cao cả và thiêng liêng, vì vậy khí công thể hiện tình thương yêu và tính đoàn kết trong cộng đồng với đặc điểm là không phân biệt tôn giáo, tuổi tác, giới tính, địa vị giàu hay nghèo, sang hay hèn.

Chúng tôi rất biết ơn Ngài Bronislav – hiệu Ngụy Đức Hán, đã tận tình chỉ dẫn cho chúng tôi cách phát triển môn khí công Kim Cang Thiền… đồng thời đưa khí công Kim Cang Thiền lên chương trình phát thanh RADIO và tập san “Khí Công” nổi tiếng ở Nga

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

CLB khí công Kim Kang Thiền tổ chức khai giang khóa học chữa bệnh từ xa qua: Hình ảnh, điện thoại...